AB Day Calendar

 

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat


August 2019

 

 

 

14 (A)

15 (B)

16 (A)

17

18

19 (B)

20 (A)

21 (B)

22 (A)

23 (B)

24

25

26 (A)

27 (B)

28 (A)

29 (B)

30 (A)

31


September 2019

 

 

 

 

 

 

1

1

Labor Day No School2

3 (B)

4 (A)

5 (B)

6 (A)

7

8

9 (B)

10 (A)

11 (B)

12 (A)

13 (B)

14

15

16 (A)

17 (B)

18 (A)

19 (B)

20 (A)

21

22

23 (B)

24 (A)

25 (B)

26 (A)

27 (B)

28

28

30 (A)

 

 

 

 

 


October 2019

 

1 (B)

2 (A)

3 (B)

4 (A)

5

6

7 (B)

8 (A)

9 (B)

10 (A)

Records Day – No School 11

12

13

Fall Break – No School14

15 (B)

16 (A)

17 (B)

18 (A)

19

20

21 (B)

22 (A)

23 (B)

PT Conf. – No School 24

PT Conf. No School 25

26

27

28 (A)

29 (B)

30 (A)

31 (B)

 


November 2019

 

 

 

 

1 (A)

2

3

4 (B)

PD/Election Day

No School 5

6 (A)

7 (B)

8 (A)

9

10

11 (B)

Snow Day 12

13 (A)

14 (B)

15(A)

16

17

18 (B)

19 (A)

20 (B)

21(A)

22 (B)

23

24

25 (A)

26 (B)

Thanksgiving Holiday

No School 27

Thanksgiving Holiday

No School 28

Thanksgiving Holiday

No School 29

30


December 2019

 

 

 

 

 

 

1

2 (A)

3 (B)

4 (A)

5 (B)

6 (A)

7

8

9 (B)

10 (A)

11 (B)

12 (A)

13 (B)

14

15

16 (A)

17 (B)

18 (A)

19 (B)

Winter Break No School 20

21

22

Winter Break No School 23

Winter Break No School 24

Winter Break No School 25

Winter Break No School 26

Winter Break No School 27

28


January 2020

 

 

Winter Break No School 1

Winter Break No School2

Winter Break No School 3

4

5

Records Day No School6

7 (A)

8 (B)

9 (A)

10 (B)

11

12

13 (A)

14 (B)

15 (A)

16 (B)

17 (A)

18

19

MLK Jr. Day

No School 20

21 (B)

22 (A)

23 (B)

24 (A)

25

26

27 (B)

28 (A)

29 (B)

30 (A)

31 (B)

 


February 2020

 

 

 

 

 

1

2

3 (A)

4 (B)

5 (A)

6 (B)

7 (A)

8

9

10 (B)

11 (A)

12 (B)

13 (A)

14 (B)

15

16

President’s Day

No School 17

18 (A)

19 (B)

20 (A)

21 (B)

22

23

24 (A)

25 (B)

26 (A)

27 (B)

28 (A)

 


March 2020

 

 

 

 

 

1

2 (B)

3 (A)

4 (B)

5 (A)

Records Day No School 6

7

8

Spring Break –No School 9

Spring Break No School10

Spring Break No School11

Spring Break No School12

Spring Break No School13

14

15

16 (B)

17 (A)

18 (B)

19 (A)

20 (B)

21

22

23 (A)

24 (B)

25 (A)

26 (B)

27 (A)

28

29

30 (B)

31 (A)

 

 

 

 


April 2020

 

 

1 (B)

2 (A)

3 (B)

4

5

6 (A)

PD Day/Election Day

No School 7

8 (B)

9 (A)

Easter Break No School 10

11

12

Easter Break No School 13

14 (B)

15 (A)

16 (B)

17 (A)

18

19

20 (B)

21 (A)

22 (B)

23 (A)

24 (B)

25

26

27 (A)

28 (B)

29 (A)

30 (B)

 

 


May 2020

 

 

 

 

1 (A)

2

3

4 (B)

5 (A)

6 (B)

7 (A)

8 (B)

9

10

11 (A)

12 (B)

13 (A)

14 (B)

15 (A)

16

17

18 (B)

19 (A)

20 (B)

21 (A)

Make Up Day 22(B)

23

24

25

26

27

28

29

30